Direct naar hoofdinhoud

Onze diensten

Informatie voor Werkgevers
Informatie voor Overheden
Informatie voor Ervaringsdeskundigen

Expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting

Werkwijze

Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met deze aanpak doorbreken we de vicieuze cirkel, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen.

Alex
Schepel

“Thuis werd er altijd gegoocheld met geld.”

Alex Schepel (49 jaar) groeide op in Paddepoel, Groningen. Al van kinds af aan kreeg hij te maken met armoede: schulden, alcoholisme, misbruik, stilzwijgen, verlies; het blijken bekende elementen in zijn omgeving destijds.

Lees mijn verhaal

Helpt U de bestaanszekerheid van Sterk uit Armoede te verstevigen? Doneer!Lees hier meer