Direct naar hoofdinhoud
Gepubliceerd op

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) en Sterk uit Armoede hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld op ervaringskennis vanuit armoede en sociale uitsluiting enerzijds en psychiatrische problematiek anderzijds. De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid met betrekking tot psychiatrische problematiek en armoede en sociale uitsluiting heeft tot nu toe zeer gescheiden van elkaar plaats gevonden. Daardoor kan integrale ondersteuning bij zowel armoede als psychiatrische problematiek moeilijk geboden worden. We hebben geprobeerd met een gezamenlijke werkgroep de kracht van beide gescheiden ontwikkelingen te bundelen in één gezamenlijke en geïntegreerde visie op ervaringsdeskundigheid. We willen daarmee stimuleren dat de gescheiden ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid er één krachtige wordt, krachtiger dan beide afzonderlijk.