Direct naar hoofdinhoud
Gepubliceerd op

Op 24 november hebben de Gedeputeerde Staten van Drenthe een subsidie van € 250.000 verleend voor het project ‘Samen werken met ervaring’. Een samenwerkingsproject van Sterk uit Armoede, de Tintengroep en Moedige Dialoog Drenthe waarbij Sterk uit Armoede penvoerder is. Gedurende de looptijd worden pilots gedraaid met het inzetten van ervaringsdeskundigen in gemeenten, het onderwijs, bij woningcorporaties en bij bedrijven. Op 9 december komt het plan nog ter goedkeuring in de Provinciale Staten.