Direct naar hoofdinhoud
Gepubliceerd op

Van project naar expertisecentrum

Per 1 januari 2020 is de stichting Mens & Maatschappij statutair omgevormd tot ‘Stichting Expertisecentrum Sterk uit Armoede’ met een Raad van Toezicht en een meewerkend directeur-bestuurder: Peter Elmont.

Een en ander is mede mogelijk gemaakt door de tweejarige subsidie die we hebben ontvangen van het ministerie van SOZAWE en de Rabobank Foundation.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door: Klaas Steenhuis, Anne van Nus, Jan Tingen, Derk Strijker en Rein Munniksma. Samen met de Raad van Toezicht en ervaringsdeskundigen gaan we op zoek naar een vorm waarbij de stem van de ervaringsdeskundigen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het expertisecentrum.

Inmiddels werken de eerste ervaringsdeskundigen voor Sterk uit Armoede, te weten: Alex Schepel, (32 uur) Lineke Smit (30 uur) en Patricia Tilman (8 uur). Op deze manier vormt zich geleidelijk een pool die een antwoord biedt op de vele vragen naar, met name, kortdurende inzet van ervaringsdeskundigen. Zij geven daarmee goede invulling aan het expertisecentrum.

Naast ervaringsdeskundigen die in dienst zijn bij Sterk uit Armoede, hebben we nog een schil gevormd van drie ervaringsdeskundigen die met ons meedenken over de verdere ontwikkeling, zowel organisatorisch als inhoudelijk.
Daarnaast is Famke ten Brinke, als één van de initiatiefnemers van Sterk uit Armoede, nog steeds als projectleider aan de stichting verbonden.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We werken samen met gemeenten en instanties aan een nieuwe en duurzame aanpak van armoede, waarbij ervaringsdeskundigen een centrale rol spelen. Onder andere door te adviseren bij het ontwikkelen van nieuw beleid, het geven van workshops of bijdragen aan het bereiken van specifieke doelgroepen.

Werkgevers kunnen een beroep op Sterk uit Armoede doen als zij vragen hebben over het inzetten van ervaringsdeskundigen (bijv. via de pool van ervaringsdeskundigen), het in dienst nemen of het scholen tot ervaringsdeskundige en het voorbereiden van de organisatie op de komst van ervaringsdeskundigen.

Wij verzorgen intervisie-bijeenkomsten voor de ervaringsdeskundigen die werk hebben gevonden om casuïstiek te bespreken en kennis te delen. Wij hebben namelijk de overtuiging dat dit bijdraagt tot verdere doorontwikkeling en professionalisering.
Met de studenten die afgestudeerd zijn maar nog geen werk hebben onderhouden we het contact en proberen we samen te zoeken naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Voor zowel ervaringsdeskundigen die werk hebben als voor degenen die nog geen werk hebben, organiseren we jaarlijks ook thema-bijeenkomsten over relevante actuele thema’s.

Opleiding

Wat betreft de doorontwikkeling van de opleiding tot ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting zijn we in een vergevorderd stadium van gesprek met een nieuw ROC na het beëindigen van de samenwerking met het Noorderpoort. Het streven is om na de zomer daadwerkelijk met een nieuwe opleiding in Groningen te starten, waarbij maatwerk voorop staat. Hierover volgt spoedig meer informatie.

Verspreiding

In korte tijd zien we dat er veel bekendheid is gekomen voor de meerwaarde van het werk van ervaringsdeskundigen. Steeds meer organisaties (waaronder ook gemeenten) stellen ze als medewerker aan. We hebben inmiddels een groot netwerk opgebouwd van samenwerkingspartners. Een greep uit de vele diverse organisaties: Kans voor de Veenkoloniën, Menzis en andere maatschappelijke organisaties/werkgevers. In de eigen regio haken we aan bij de Alliantie van Kracht.

Sterk uit Armoede heeft steeds meer contacten in het land waar we mee samenwerken. Zo participeren we in de Alliantie Kinderarmoede, hebben we contact met het ministerie van OCW, werken we samen met collega-organisaties uit Eindhoven en Utrecht en is er samenwerking met Divosa.