Direct naar hoofdinhoud

Pool van ervaringsdeskundigen

Sterk uit Armoede werkt met een pool van ervaringsdeskundigen die op allerlei vragen voor korte en langere termijn ingezet kunnen worden door gemeenten en andere organisaties, (zowel non-profit als profit).

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is altijd maatwerk. We gaan graag met u in gesprek om vraag en behoefte in kaart te brengen zodat we op basis daarvan een offerte kunnen uitbrengen.

Download onze folder (pdf)

advies

Armoede heeft zijn effect op vele levensdomeinen; zoals werk & inkomen, vrije tijd, welzijn, lichamelijke en geestelijke gezondheid, huiselijke relaties, etc.  Zowel op beleidsmatig als op uitvoeringsniveau kunt u gebruik maken van het advies van een opgeleide ervaringsdeskundige.

Onze ervaringsdeskundigen beschikken over individuele en collectieve ervaringskennis. Die zetten zij in om tot een helder en doelgericht advies te komen. We leveren altijd maatwerk.

presentatie / lezing

 • Schulden
 • Intergenerationele problematieken
 • Wat is armoede?
 • Overlevingsmechanismen
 • Hoe bereik ik mensen die in armoede leven?
 • Sociale uitsluiting
 • Oplossingen bij armoede, wat werkt?

Een presentatie/lezing laat het perspectief van mensen horen die armoede hebben ervaren. Dit levert nieuwe en andere inzichten op. Je zult geraakt en geïnspireerd zijn door de kennis en de echtheid van de verhalen van de ervaringsdeskundigen.

workshops

 • De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid/ervaringskennis
 • Tandemwerk
 • Generatiearmoede
 • Mechanismen
 • Systeemwereld versus leefwereld

Een thema gerichte workshop levert verdiepende inzichten op. Je krijgt nieuwe ideeën en gaat interactief met praktijksituaties aan de slag. Door de individuele en collectieve ervaringskennis die persoonlijk worden overgedragen, leer je meer dan je ooit uit boeken zou kunnen doen. Daarnaast leren alle deelnemers van elkaar door hun eigen expertise in te brengen.

trainingen

 • Drempels verlagen (leer je eigen weerstanden/mechanismen kennen).

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Maximaal 12 personen
 • 8 dagdelen

In een veilige setting gaan we de diepte in; je krijgt inzicht in je eigen gedrag en leert hierop te reflecteren. Hierdoor krijg je meer zelfkennis en ontstaat er ruimte voor zelfontwikkeling. Doordat het interactief is, leren we van elkaar, iedereen neemt immers zijn eigen kennis en ervaring mee. Hierdoor versnelt je eigen proces. Onze trainingen zijn erop gericht om vaardigheden en kennis te vergroten.

 • Tandemwerk

Voor professionals en ervaringsdeskundigen

 • Maximaal 12 personen
 • 2 dagdelen

We gaan dieper in op tandemwerk tussen de professional en de ervaringsdeskundige. Wat is er nodig om effectief samen te werken? Hoe verbinden we elkaars perspectieven en belangen? Wat werkt wel en wat niet? We gaan interactief aan de slag waardoor we van elkaar kunnen leren. Je gaat naar huis met vernieuwde inspiratie en ideeën waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.

 • Verlaag de drempels voor de klant.

Voor werkcoaches e.a

 • Maximaal 12 personen
 • 1 dagdeel

Ontmoet de ander en zeker ook jezelf! We gaan interactief met elkaar aan de slag zodat je jouw klanten echt beter leert begrijpen. Je gaat anders denken wat meer begrip en ruimte oplevert om de klant effectief verder te kunnen helpen. Je zult geïnspireerd en met nieuwe ideeën in de praktijk aan de slag kunnen.

onderzoek

Inhuren van een ervaringsdeskundige voor een kort of langdurige onderzoek. Bijvoorbeeld bij financiële dienstverlening, gezondheid, preventie, gezondheid etc.

Onze ervaringsdeskundigen zetten hun individuele en collectieve ervaringskennis in om effectief bij te dragen aan onderzoek. Door eigen ervaringskennis maken zij blinde vlekken zichtbaar, dit levert nieuwe perspectieven en andere inzichten op.