Direct naar hoofdinhoud

De brug slaan tussen leef- en systeemwereld

Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met deze aanpak doorbreken we de vicieuze cirkel, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen.

Want we geloven dat mensen die in armoede leven, zelf in staat zijn om te verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Deze kracht wordt nog te weinig gezien en aangewakkerd. Uit de armoede op eigen kracht. Gewoon en zonder stigma. Deze aanpak is een nieuwe manier van het kijken naar en omgaan met armoede.

Mensen die zelf langdurige armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren, slaan de brug tussen mensen in armoede en professionals. De aanpak zet, naast de financiële focus, de sociaalpsychologische component in het doorbreken van armoede centraal.

De aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ in als (betaalde) tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers.

“Alles wat je voor me doet zonder mij, doe je tegen mij”
Ervaringsdeskundigen
Ondersteunen en begeleiden in en naar hun werk.

Sterk uit Armoede ondersteunt opgeleide ervaringsdeskundigen bij het vinden van werk en biedt intervisie en eventuele verdere begeleiding aan degenen die werk hebben gevonden.

Waar nu nog vaak een professional het armoedeprobleem als iets tijdelijks ziet en zich niet realiseert wat het echt met iemand doet, herkent de ervaringsdeskundige de ander in generatiearmoede. Zij kunnen de professional anders leren kijken, zodat de begeleiding sneller aankomt en werkt. De ervaringsdeskundige neemt niet de plek van de professional in, maar staat ernaast, ze zijn een duo. De ervaringsdeskundige helpt met analyseren. Zo komen de professional en de ervaringsdeskundige eerder tot een goede aanpak.

De aanpak laat mensen die in armoede leven, zelf verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Zij zijn hiertoe zelf in staat. Gewoon en zonder stigma.

Werkgevers
Informeren en ondersteunen bij implementatie van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie.

Het informeren en ondersteunen van werkgevers bij de implementatie van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie.

Sterk uit Armoede informeert werkgevers die erover denken een ervaringsdeskundige in dienst te gaan nemen en ondersteunt hen bij de implementatie als zij definitief de keus hebben gemaakt. Het is vervolgens belangrijk dat de opgeleide ervaringsdeskundigen die aan het werk zijn van hun werkgever de ruimte krijgen om deel te nemen aan de ondersteuningstrajecten die Sterk uit Armoede aanbiedt zoals intervisie. Voor veel ervaringsdeskundigen is het hebben van een baan geen vanzelfsprekendheid. Zij zullen hun weg moeten vinden in het arbeidsproces en de mogelijkheid van ondersteuning kan daarbij voor hen belangrijk zijn.

Opleiden
We leiden op tot ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting.

Een opgeleide ervaringsdeskundige weet wat armoede echt met je doet. Ze herkennen de ander in generatiearmoede en spreken de taal van de ander, verbaal en non-verbaal. Daar zit de kracht, want zo bereiken ze mensen. We bieden hierin ontwikkeltrajecten en bieden op maat aan wat er nodig is in de regio of bij een organisatie.

Pool
Ervaringsdeskundigen leveren expertise en diensten op tijdelijke basis.

Sterk uit Armoede beschikt over een pool van opgeleide ervaringsdeskundigen die een antwoord kunnen bieden op de vele vaak kortdurende vragen die Sterk uit Armoede bereiken naar tijdelijke inzet van en ondersteuning door opgeleide ervaringsdeskundigen.

Het brede werkveld, van gemeenten, welzijnsorganisaties tot en met het bedrijfsleven kunnen gebruik maken van deze pool.

Bekijk ook de Sterk uit Armoede Diensten folder:

Beleid
Ervaringsdeskundigen denken mee bij het tot stand komen van een duurzaam en effectief armoedebeleid.

Ervaringsdeskundigen denken mee bij het tot stand komen van een duurzaam en effectief armoedebeleid. (Armoede)beleid maken voor kwetsbare mensen is een lastige taak. Sterk uit Armoede is ervan overtuigd dat het absoluut meerwaarde heeft om opgeleide ervaringsdeskundigen mee te laten denken bij de totstandkoming van het gemeentelijk armoedebeleid in lijn met de visie dat je niets voor de mensen zonder de mensen in armoede moet doen. 

Door het verschil in leefwereld worden sommige kwetsbare mensen niet goed bereikt. Om dit te verbeteren kan gebruik worden gemaakt van een ervaringsdeskundige uit de pool van ervaringsdeskundigen die Sterk uit Armoede gevormd heeft om (gedeeltelijk)beleid te maken in samenwerking mét de doelgroep.

Opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen ook een rol hebben bij de uitvoering van het gemeentelijk armoedebeleid. Dit laatste kan bij de gemeente zelf of bij een door de gemeente gesubsidieerde (welzijns)organisatie.

Bekijk ook onze animatie over Sterk uit Armoede:

Helpt U de bestaanszekerheid van Sterk uit Armoede te verstevigen? Doneer!Lees hier meer